Skup platyny

Nazwa Cena ( zł/g)
Platyna drut z termopar (typ S) 107.00
Platyna drut z termopar (typ R-B) 118.00
Platyna tygle, siatki, blaszki 84.00
Platyna biżuteria 85.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . .